Link
Home > Tổng hợp > vnexpress > Chủ tịch Sony toàn cầu đến Việt Nam

Chủ tịch Sony toàn cầu đến Việt Nam

Đây là lần thứ hai ông Kazuo Hirai đến Việt Nam. Lần đầu tiên là vào năm 2012, ông bí mật đến để họp với các nhà bán lẻ, còn lần này ông xuất hiện tại Sony Show và nói lời cảm ơn đến tất cả người yêu công nghệ và người dùng sản phẩm Sony.

Bình luận