Link
Home > Đời Sống

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt

Loại muối này có hàm lượng muối natri khoảng 80%, còn lại là các muối khoáng chất có lợi khác. Kỹ sư Hóa nước biển Nguyễn Đình Bình cho biết, tinh thể muối phía Bắc có 10% hỗn hợp các muối khoáng như: magie sunfat, magie clorua, kali clorua và