Link
Home > Truyện cười > Thật không công bằng

Thật không công bằng


Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, Ku Tèo hậm hực hỏi cảnh sát:
– Thật không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh, sao chỉ có mình tôi bị phạt?
Viên cảnh sát hỏi lại:
– Có bao giờ anh đi câu không?
– Có, thì sao?
– Vậy có bao giờ anh câu được tất cả cá trong hồ không? – viên cảnh sát hỏi tiếp ☺

The post Thật không công bằng appeared first on Hay nhất.

Bình luận

Top