Link
Home > Tổng hợp > Tuổi trẻ > Từ ngày 15-2 Chrome bắt đầu chặn quảng cáo kém chất lượng

Từ ngày 15-2 Chrome bắt đầu chặn quảng cáo kém chất lượng

Không cần đánh dấu, Facebook vẫn sẽ nhận ra bạn

TTO – Mạng xã hội Facebook vừa có những nâng cấp công nghệ nhận diện người dùng, theo đó, không cần phải “tag” (đánh dấu), mạng này vẫn nhận ra bạn trong các bức ảnh.

Bình luận