Đời Sống

Nam Định : Cảnh sắc của cánh đồng muối đẹp nhất nhì Vịnh Bắc Bộ

Đến xã Bạch Long thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bạn sẽ bắt gặp nhiều cảnh đẹp đặc biệt là cánh đồng muối lớn,

Tin Khác

UBND huyện Ý Yên,Công An kiểm tra công tác phòng,chống dịch Covid-19

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 1 số địa phương trên địa bàn

Nam Định : Gia cố Kè lại đường bao biển các tuyến đê xung yếu

Nam Định hiện có 663 km đê, Trong đó nhiều tuyến đê sông có chất lượng tương đối tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu