Link
Home > Du Lịch Nam Định

Danh tướng Nguyễn Văn Trương: Bỏ Tây Sơn, theo Nguyễn Ánh

Cuộc nội chiến giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn đã ghi nhận sự nổi lên của nhiều dũng tướng, danh tướng. Nguyễn Văn Trương sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Lễ Dương (nay là huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ ông đã phải chăn trâu