Link
Home > Pháp Luật > Phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển

Phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển

Với 32km bờ biển, 12 nghìn ha diện tích đất mặt nước ven biển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy đã nỗ lực, đoàn kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tập trung phát triển kinh tế biển đồng bộ, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế…

Bình luận