Link
Home > Pháp Luật > Thủ tướng chỉ thị bảo đảm kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng gọn nhẹ, hiệu quả

Thủ tướng chỉ thị bảo đảm kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng gọn nhẹ, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 10/CT-TTg yêu cầu Bộ GD và ÐT, các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bình luận