Link
Home > Posts tagged "Ý Yên"

Xã Yên Phương – Ý Yên Kỷ Niện Ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt Sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tổ chức Lễ Cầu Siêu tại Nghĩa Trang Nhân Dân - Xã Yên Phương , để tỏ lòng biết ơn tới các Liệt Sỹ .Tại quê hương Yên Phương cũng như các người con Nam Định, đã nằm xuống,