Link
Home > Đời Sống (Page 2)

Tội Lỗi Con Người & Câu Chuyện Con Trâu Báo Thù…!

Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện khác, hoàn toàn với mọi câu chuyện mà tôi đã kể...? Bạn có tin về những câu chuyện thực thực, hư hư về những câu chuyện " Trâu,Bò,Lợn ,Chó " về báo thù không...! Như các bạn cũng biết loài người

Tôi là ai – Tâm Sự Tuổi 28 ….?

Ở cái tuổi 28 như tôi nhiều đứa đã lấy vợ , lấy chồng hết .... Thế mà tôi vẫn bấp bênh , lênh đênh nay đây , mai đó như thuyền không bến đỗ....! Cũng đến lúc tôi tìm một bến đỗ cho cuộc đời mình..! Đúng là các cụ nói