Link
Home > Pháp Luật > An Ninh Hình Sự

Nam Định : Mật lệnh phá án và phi vụ bắt giang hồ kinh điển

Chiến dịch 135” đánh mạnh vào giới tội phạm có tổ chức. “Chiến dịch” này đã khiến giới giang hồ Nam Định đảo lộn hoàn toàn, không ít kẻ bắt hoặc gục ngã. Tứ phía xưng hùng Thông tin về các băng nhóm giang hồ có tổ chức liên tục hoành hành